ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ / Tigrinya Alphabet Course.

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ሰላም ሰላም ፍትዋት ህጻናትን ወለድን

እንቋዕ ናብ ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ ናይ ኦንላይን ትምህርቲ መደብና ብሰላም መጻእኩም! ኣብዚ ጽቡቕን መሃርን ዝኾነ መደባትና ክትጽንበሩና ምኽኣልኩም ኣዚና ሕጉሳት ኢና። ኣብ’ዚ ኣርባዕተ ቪድዮታት ትምህርትታትና እንማሃሮ 37 ፊደላት ቋንቋ ትግርኛ ኣደማምጽኦም ኣጸሓሕፍኦም ከመይ ምዃኑ ቡኡ ዝጅምር ቃላትን ሓዊስና ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ። ከምኡ ውን ወለዲ ነዚ ብ ኦንላይን ነቕርቦ ትምህርቲ ብ ፕሪንት ክትወስድዎ ከምትኽእሉ ንሕብር ። ብ ሓባር ንመሃር !

Hello Hello dear children and parents

Welcome to our online learning program! We are so happy to have you join us in our beautiful and informative sessions. In these four video lessons we’ll teach you the 37 letters of the Tigrigna alphabet including how to pronounce and spell them and the words that start with them. Also, parents can take this online course in PDF printable form and print it for your kids. Let’s learn together !

Show More

Course Content

Tigrinya Alphabet

 • ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ ቀዳማይ ክፋል / Tigrinya Alphabet Lesson 1.
  18:34
 • ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ ካልኣይ ክፋል / Tigrinya Alphabet Lesson 2
  19:54
 • ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ ሳልሳይ ክፋል / Tigrinya Alphabet Lesson 3.
  19:40
 • ትምህርቲ ፊደላት ትግርኛ ራብዓይ ክፋል / Tigrinya Alphabet Lesson 4.
  16:55
 • ሕቶ ካብ ዝተማሃርኩሞ / Quick Test.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet